biegzuromin19

III Bieg Szlakiem Wiatraków Ziemi Żuromińskiej. Żuromin 23.06.2019r.

Rejestracja zawodnika

Drogi uczestniku! W tym miejscu możesz zarejestrować swój udział w zawodach. Wprowadź poprawnie wszystkie wymagane dane. Informacje osobiste będziesz mógł zmienić w swoim profilu. Informacje dotyczące wyłącznie tych zawodów można zmienić na tej stronie. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych będziesz mógł przejść do płatności.

Formularz rejestracji w zawodach został ukryty przed osobami niezalogowanymi. Jeśli chcesz w tym miejscu zobaczyć formularz zaloguj się w sekcji Zawodnik.

/
Opisać przeżycie jakim jest maraton komuś, kto nigdy tego nie doświadczył, to jak próba opisania koloru komuś, kto urodził się ślepy.

Jerome Drayton

Informacje

Regulamin

 

III Bieg Szlakiem Wiatraków Ziemi Żuromińskiej

Żuromin, 23.06.2019r. ( niedziela)

 

1. Cel imprezy

 

 • Promocja Gminy i Miasta Żuromin

 • Promocja walorów krajobrazowych Żuromina

 • Popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez biegi dystansowe

 • Wyłonienie zwycięzcy biegów w różnych kategoriach

 

2. Organizatorzy

 

 • Urząd Gminy i Miasta Żuromin

 • Kompleks Boisk Sportowych Orlik 2012

 • ChipTiming.pl

 

3. Partnerzy

 

PGE Energia Odnawialna S.A, Bank Santander, Lokalni sponsorzy, radio 7

 

4. Termin i miejsce zawodów

 

 • Stadion Miejski w Żurominie, przy ul. Żeromskiego 5, 23 czerwca 2019 r.( niedziela)

 

Biuro zawodów będzie czynne od godziny 09:00 do godziny 10:30. Po tej godzinie zapisy są zamknięte. Prosimy o wcześniejsze przybycie w celu bezproblemowego pobrania pakietu startowego.

Start biegu – 11:00

 

5. Zgłoszenia

 

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie http://biegzuromin19.chiptiming.pl/

W dniu zawodów zgłoszenia są możliwe, będzie to wiązało się z wyższą opłatą startową w wysokości 30 złotych. Osobom nie opłaconym i nie zarejestrowanym elektronicznie do dnia 20 czerwca 2019 roku nie gwarantuje się pełnych świadczeń (medal). Formularz zapisów zostanie wyłączony dnia 20 czerwca 2019roku o godzinie 15:00.

 

6. Uczestnictwo i opłaty startowe

 

Prawo startu mają zawodnicy pełnoletni. Uczestnicy zawodów podpisują oświadczenie
o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów wytrzymałościowych i startu na własną odpowiedzialność.

Dla zawodników wszystkich kategorii zarejestrowanych poprzez formularz zapisów online na stronie http://biegzuromin19.chiptiming.pl/ obowiązuje opłata startowa w wysokości 20 złotych.

Zawodnicy niezarejestrowani online zgłaszający swój udział w dniu zawodów uiszczają opłatę startową w wysokości 30 złotych. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb w/w zawodów.

 

7. Kategorie wiekowe

 

 • Mężczyźni OPEN

 • Juniorzy 16-19 lat

 • Mężczyźni 20 – 39 lat

 • Mężczyźni 40 – 49 lat

 • Mężczyźni 50 – 59lat

 • Mężczyźni 60+

 

 • Kobiety OPEN

 • Juniorki 16-19 lat

 • Kobiety 20 – 39 lat

 • Kobiety 40 -49lat

 • Kobiety 50+

 

8. Sposób przeprowadzenia zawodów

Bieg zostanie rozegrany na nawierzchniach – asfaltowych, szuter, piach. Trasa zostanie oznakowana strzałkami. Trasa nie jest w żaden sposób zabezpieczona przed wjazdem pojazdów mechanicznych. Uczestnicy przez cały czas trwania zawodów muszą dopuszczać możliwość pojawienia się na niektórych fragmentach trasy pojazdów mechanicznych. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania ostrożności przez cały czas trwania rywalizacji. Obowiązuje elektroniczny pomiar czasu (chipy – zwracane po ukończonym biegu).

 

Program minutowy

9:00 – 10:30 – biuro zawodów, wydawanie numerów startowych oraz chipów

11:00 – Start biegu

12:30 – 13:00 – Dekoracja, posiłek regeneracyjny

14:00 – Zakończenie imprezy

 

9. Nagrody

We wszystkich kategoriach trofea sportowe/nagrody rzeczowe za miejsca w kategori OPEN nagrody finansowe za I miejsce -500 zł, II miejsce 300 zł, III miejsce 200 zł

 

10. Świadczenia

Elektroniczny pomiar czasu, komunikat końcowy, oznakowana trasa, posiłek regeneracyjny, medal dla każdego zawodnika/zawodniczki – warunkiem ukończenie biegu

 

11. Postanowienia końcowe

Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za szkody i wypadki zaistniałe w trakcie trwania imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu imprezy ze względu na nieodpowiednie warunki pogodowe czy wypadki losowe nie wynikające z przyczyn organizatora.

Przyjęcie numeru startowego oznacza kolejną już akceptację regulaminu (pierwszą był moment wniesienia opłaty startowej).

Zawodnicy przyjmują do wiadomości, że trasa zawodów prowadzi następującymi nawierzchniami - asfalt, szuter, piach. Uprasza się o nie zaśmiecanie trasy biegu. Organizator nie zapewnia depozytu, szatni, natrysków itp.

Wszelkie informacje dotyczące biegów publikowane będą na stronie www.chiptimming.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu. Osobami odpowiedzialną za w/w imprezę są: Arkadiusz Popławski tel. 697 943 996, email: info@chiptiming.pl, (pomiar czasu), Tomasz Siemiątkowski tel. 504 045 385

 

 

 
Wyniki

Mężczyźni OPEN.pdf
Mężczyźni kat_wiek.pdf
Kobiety OPEN.pdf
Kobiety kat_wiekowe.pdf

Aktualności